ท่าทางกับความเจริญของเด็กและผู้เยาว์ต่อการเสี่ยงโชค

   การพนันกระทบต่อความประพฤติและวิวัฒนาการของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสติปัญญา งานวิจัยค้นคว้าด้านการแพทย์ระบุแจ่มแจ้งว่าการพนันเป็นเกมที่สามารถทำลายสมองของเด็กและเยาวชนได้อย่างถาวร องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ความประพฤติติดการพนันเป็นความแปลกทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า Pathological Gambling หรือ โรคติดพนัน ซึ่งผู้เล่นการพนันจะมีความทุกข์ใจจากการเล่นพนัน แต่ก็หยุดไม่ได้ยังคงต้องเล่นต่อไป
 
   งานวิจัยค้นคว้าพินิจพิจารณาเอกสารทางหลักสูตรการเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวจากการพนัน พบข้อมูลที่ Confirm ว่า การพนันไม่ใช่แค่เกมสนุก แต่เป็นเกมที่สามารถทำลายสมองของเด็กได้อย่างถาวร สถาบันวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับสุขภาพจิตในอเมริกา (National Institute of Mental Health) โดย Ernts และคณะ ได้ Study Structure สมองของวัยรุ่นด้วยการถ่ายเอ็กซเรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) พบว่า สมองของวัยรุ่นยังปรับปรุงไม่สมบูรณ์ชี้ให้เห็นว่า ช่วงวัยรุ่นระยะต้นเป็นวัยที่ยังขาดการข่มใจ ซึ่งสมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีคิดที่ใช้เหตุผล (Prefrontal Cortex) จะปรับปรุงสมบูรณ์ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ถ้าวัยรุ่นมุ่งมั่นหรือติดการพนันจะส่งผลทำให้สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) ไม่เพิ่มเนื้อสมอง สมองส่วนหน้าจะไม่ปรับปรุงอย่างถาวรและยังอาจถูกคัดทิ้ง (Pruning) เพราะไม่ได้ใช้งาน ส่งผลต่อระบบคิดและพฤติกรรมที่จะติดตัวไปตลอดชีพ คือ จะแปลงเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่อดทนรอการบรรลุเป้าหมาย หวังได้เงินมาอย่างง่ายๆ และรวดเร็ว
 
   การพนันเป็นเกมที่ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ได้มาก ไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ในเหตุการณ์ที่ได้หรือเสีย ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงเป็นช่วงวัยที่มีการเสี่ยงสูงมากที่จะติดการพนันได้ง่ายและถอนตัวได้ยาก ต้นเหตุที่วัยรุ่นติดบ่อนคาสิโนได้ง่ายมีดังนี้
 
1. สื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ มีโฆษณาเยอะแยะบนโลกเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพียงแค่คลิกก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างไม่ยุ่งยาก
2. มิตร มิตรเป็นคนนำเสนอให้เล่น และวัยรุ่นมีแนวคิดลองเล่นดูสุดยอดกว่า
3. ร้อนเงิน หรือ มีความปรารถนาวัตถุตามสมัยชื่นชอบสูง
4. ปัญหา Family เกิดจากการที่อยากประชดบิดามารดา หนีออกนอกบ้านและหาเงินใช้เอง บางคนหาทางออกด้วยการไปเล่นการพนันทำให้เป็นหนี้เป็นสิน
 
   อีกทั้งเด็กและเยาวชนยังเข้าถึงแหล่งการพนันได้ง่าย จากการจัดวงโฟกัสกรุ๊ปเยาวชนที่มีประสบการณ์ด้านพนัน (เมษายน 2554) มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ที่เล่นการพนันมีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการพนัน เช่น มีโต๊ะสนุกอยู่ใกล้บ้าน พร้อมกับในร้านสนุกเกอร์ก็มักจะมีการพนันอยู่ด้วยเสมอ ในร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งอยู่ทุกๆ ที่มักมีนิตยสาร Football ที่บอกอัตราแต้มต่อสำหรับเล่นพนัน Football ตามสถาบันการศึกษามีโต๊ะบอลตั้งอยู่รอบๆ มีเด็กเดินโพยบอลไปชวนเล่นเดิมพันบอลถึงในสถาบันการศึกษา สิ่งเหล่านี้คนทั่วไปรับรู้ แต่ก็ปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไป